Objectives & Activities

Doelstelling en activiteiten

DE STICHTING HEEFT ALS DOEL: het ontwikkelen en beheren van digitale kunstenaarsarchieven en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting beoogt het algemeen nut. 

ONDERWIJS EN KENNIS DELEN
Dynamisch Archief faciliteert online projecten die een sociaal, cultureel of educatief doel hebben.


Kernpunten uit het activiteitenplan van de stichting om deze doelstellingen te bereiken:

'ARCHIVING by STORYTELLING'
Individuele deelnemers schrijven over de ervaringen in eigen vakgebied met als doel inzicht te verschaffen aan jongere generaties, studenten en starters in de cultuursector. De archiving by storytelling-module biedt naast beschrijving van ervaringen en visies de directe koppeling naar gerelateerde evenementen, object catalogus en audio-visuals die van belang zijn voor het onderwerp.
Archiving by Storytelling’ is een door DynamischArchief.nl aangeboden methode van archiveren.
Zoals ook het 'archiving by design' is deze wijze van ‘live’ archiveren van de actualiteit een vergelijkbare maar nieuwe persoonlijker vorm van archiveren.

'ARCHIVING by DESIGN'
De platform- en netwerkfunctie die de deelnemers aanbiedt middels haar projectmodule waar zelfgekozen gezelschappen informatie delen ten behoeve van culturele projecten. 
Het Nationaal Archief schrijft over 'Archiving by design': Archiveren vereist dat de werkprocessen en de daarbij gebruikte informatiesystemen (de werksystemen) daarop ingericht worden. Zodanig dat de informatie die voortkomt uit de werkprocessen duurzaam toegankelijk is.


Zie meer over verschillende toepassingen en maatwerk: de gebruikersgroepen


EIGENDOM GEGEVENS
Alle door de leden ingevoerde gegevens, zowel van organisaties als van individuele leden, blijven eigendom van de gebruiker. DNA gebruikt haar leden niet als verdienmodel en is ook tegenstander van het door de bekende social media gehanteerde data verkoop model.
DNA gebruikt geen externe databases voor haar workflow en formulieren zoals 'Google forms'.

 

Copyright Image on this page: exhibition design by Paul Gallis