De archiverende producent

publiceren en documenteren van nieuwe producties

Het Dynamisch Archief biedt producenten van podiumkunsten, exposities en andere evenementen de mogelijkheid om nieuwe events te publiceren op de portal EventAgenda.euDOCUMENTEREN EN VERRIJKEN

De door de producent ingevoerde deelnemers aan het event kunnen al tijdens het productieproces data invoeren bij het event. Op deze wijze worden schetsen, voorstellen, visies en beeldmateriaal van het artistiek team met de collega's gedeeld en tegelijkertijd gearchiveerd.
Het dynamischarchief is daarmee actueel en toekomstgericht en onderscheid zich daarmee van de statische archieven die immers het verleden vastleggen. (Zie de 'Event history')De producent, of de aangewezen moderator, curator of redacteur kan de verzamelde gegevens redigeren en aanvullen. Deze werkwijze ondersteunt de producent, het gezelschap of de ad hoc productie met het documenteren van de producties. Een eigen archief dat door de producent en de medewerkers zelf is te raadplegen en bijvoorbeeld te gebruiken bij hernemingen, persberichten, fondsenaanvragen, e.d.
Een archiveringstaak die, binnen de podiumkunsten, nog niet is ingebed zoals dat in de museale omgeving wel het geval is.


 

Documenteren en archiveren wordt nu voornamelijk door de deelnemers zelf uitgevoerd tijdens het productieproces en resulteert daardoor in een tijd-, menskracht- en dus geldbesparend proces.


Voor gebruik en deelname: SUBSCRIBE